[1]
Gil, I. 2022. Legitymacja procesowa syndyka w postępowaniach cywilnych dotyczących masy upadłości. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(54)/2022 (cze. 2022), 21–34. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.02.