[1]
Gonet, W. 2022. Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne prowadzone wobec rolników indywidualnych. Wybrane problemy. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(54)/2022 (cze. 2022), 35–44. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.03.