[1]
Kruczalak-Jankowska, J. 2022. Kontrola prawomocnie zatwierdzonego układu przewidującego konwersję wierzytelności na akcje lub udziały w postępowaniu przed sądem rejestrowym . Gdańskie Studia Prawnicze. 2(54)/2022 (cze. 2022), 91–102. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.08.