[1]
Majkowska-Szulc, S. 2022. Funkcja prezesa organu zarządzającego portem w świetle swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej. Gdańskie Studia Prawnicze. 3(55)/2022 (wrz. 2022), 179–190. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2022.3.09.