[1]
Laskowska-Hulisz , A. 2022. Postępowanie grupowe jako przykład pozakodeksowego sądowego postępowania cywilnego. Gdańskie Studia Prawnicze. 5(57)/2022 (grudz. 2022), 225–255. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.07.