[1]
Olaś, A. 2022. E pluribus unum? O optymalny model procedury cywilnej w sprawach spornych – uwagi na tle Modelowych Europejskich Reguł Postępowania Cywilnego. Gdańskie Studia Prawnicze. 5(57)/2022 (grudz. 2022), 294–311. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.12.