[1]
Grajewski, K. 2023. Suwerenność i przedstawicielstwo – doświadczenia polskie (2015–2022). Gdańskie Studia Prawnicze. 2(59)/2023 (cze. 2023), 52–64. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.04.