[1]
Witkowski, Z. 2023. Suwerenność – między rzeczywistym znaczeniem pojęcia a postrzeganiem go jako narzędzia dla radykalizacji antyunijnej retoryki narastającej autokracji. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(59)/2023 (cze. 2023), 79–87. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.06.