[1]
Klíma, K. 2023. Pojęcie „umowy społecznej” a współczesny konstytucjonalizm (Rzeczywistość i mit zasady suwerenności ludu w systemach konstytucyjnych). Gdańskie Studia Prawnicze. 2(59)/2023 (cze. 2023), 9–21. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.01.