[1]
Bureš, P. 2023. Suwerenność a korporacje transnarodowe. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(59)/2023 (cze. 2023), 99–108. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.08.