[1]
Kopacz, M. 2023. Warunki odstąpienia od zastosowania normy prawa krajowego sprzecznej z prawem unijnym w sprawie sądowoadministracyjnej. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(59)/2023 (cze. 2023), 185–191. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.16.