(1)
Bień-Kacała, A. Równość Czy hierarchiczność? Kilka słów O wartościach W państwie, Prawie I społeczeństwie. GSP 2018, 17-29.