(1)
Jaskiernia, J. Kultura Prawna I Kultura Polityczna W Procesie Stanowienia I Stosowania Konstytucji RP. GSP 2018, 31-46.