(1)
Suchocka, H. Aktualność wartości Chronionych Przez Konstytucję Z 1997 R. GSP 2018, 49-62.