(1)
Lis-Staranowicz, D.; Wojciechowicz, J. Stosowanie Konstytucji RP Przez sądy Na przykładzie Art. 25 Ust. 1b Ustawy O Emeryturach I Rentach. GSP 2018, 73-84.