(1)
Mojak, R. Geneza, Prawnoustrojowe Zasady I Prawne Procedury Tworzenia I Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Z 2 Kwietnia 1997 R. GSP 2018, 97-135.