(1)
Wójtowicz, K. Prawne Aspekty działania Europejskich Partii Politycznych. GSP 2018, 139-147.