(1)
Balwicka-Szczyrba, M.; Sylwestrzak, A. Instytucja ubezwłasnowolnienia W Perspektywie Unormowań Konstytucji RP Oraz Konwencji ONZ O Prawach osób niepełnosprawnych. GSP 2018, 151-167.