(1)
Florczak-Wątor, M. Obowiązek Ochrony beneficjentów Prawa Do Mieszkania Jako „innego Prawa majątkowego” W Rozumieniu Art. 64 Ust. 1 I 2 Konstytucji RP. GSP 2018, 169-184.