(1)
Gajda, A. Rozwiązania przyjęte W Ustawie Prawo O Ruchu Drogowym Jako przykład działań wyrównawczych Podejmowanych Na Rzecz osób Z niepełnosprawnościami. GSP 2018, 185-192.