(1)
Grzybowski, M. Obywatelskie Prawo Do Opieki Ze Strony Rzeczypospolitej Polskiej Podczas Pobytu Za Granicą (na Europejskim Tle porównawczym). GSP 2018, 193-204.