(1)
Jabłoński, M. Realizacja Konstytucyjnego Prawa dostępu Do Informacji Publicznej – Uwagi Na Tle Projektu Ustawy O jawności życia Publicznego. GSP 2018, 207-224.