(1)
Pawłowski, S. Konstytucyjność obniżenia I zróżnicowania Powszechnego Wieku Emerytalnego. GSP 2018, 238-254.