(1)
Polak, P.; Trzciński, J. Konstytucyjna Zasada godności człowieka W świetle Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. GSP 2018, 257-274.