(1)
Rytel-Warzocha, A. Referendum Konstytucyjne W Polsce W świetle Regulacji Konstytucyjnej I Kontrowersji powstałych Na Tle Praktyki Ustrojowej. GSP 2018, 289-301.