(1)
Serzhanova, V.; Tuora-Schwierskott, E. Wolność Sumienia I Wyznania W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. GSP 2018, 303-314.