(1)
Skotnicki, K. Udział W Wyborach I Referendach osób głuchych I niedosłyszących. GSP 2018, 315-321.