(1)
Tuleja, P. Konstytucyjne Podstawy Zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. GSP 2018, 335-344.