(1)
Urbaniak, M. Odmowa sporządzenia Skargi Konstytucyjnej Przez Profesjonalnego pełnomocnika Wyznaczonego Z urzędu. GSP 2018, 345-353.