(1)
Zubik, M.; Podkowik, J.; Rybski, R. Prywatność. Wolność U Progu D-Day. GSP 2018, 391-408.