(1)
Bo┼╝yk, S. Konstytucyjne Ramy Inicjatywy Ustawodawczej W Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej. GSP 2018, 429-436.