(1)
Chybalski, P. Uwagi O Podmiotowym Zakresie śledztwa Sejmowego. GSP 2018, 439-454.