(1)
Szymanek, J. O Potrzebie Instytucjonalizacji Opozycji Parlamentarnej W Przepisach Regulaminu Sejmu RP. GSP 2018, 455-473.