(1)
Wiszowaty, M. Prawo łaski Prezydenta III RP Jako Realizacja Funkcji Przedstawiciela Suwerennego Narodu Oraz strażnika bezpieczeństwa państwa. Uwagi Po Uchwale składu Siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Z Dnia 31 Maja 2017 R. (sygn. Akt I KZP 4/17). GSP 2018, 507-520.