(1)
Piotrowski, R. Polityka Zagraniczna a Dobro wspólne. Uwagi O zgodności Z Konstytucją RP Projektu Ustawowej Regulacji służby Zagranicznej. GSP 2018, 537-563.