(1)
Górecki, D. Rozstrzyganie sporów Kompetencyjnych Przez Trybunał Konstytucyjny. GSP 2018, 593-606.