(1)
Grajewski, K. Przedterminowe zakończenie Kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego W świetle Art. 12 § 1 Oraz Art. 111 § 1 I § 4 Nowej Ustawy O Sądzie Najwyższym. GSP 2018, 609-620.