(1)
Granat, M. Wymogi Formalne Wniosku Do Trybunału Konstytucyjnego W Sprawie Badania celów Lub działalności Partii Politycznych. GSP 2018, 621-632.