(1)
Mikuli, P. Doktryna konieczności Jako Uzasadnienie Dla Rozproszonej Kontroli konstytucyjności Ustaw W Polsce. GSP 2018, 635-648.