(1)
Szmyt, A. Destrukcja Trybunału Konstytucyjnego W Polsce W świetle Opinii Komisji Weneckiej. GSP 2018, 649-665.