(1)
Majkowska-Szulc, S. Konsekwencje Naruszenia wartości Unii Europejskiej Na przykładzie Unicestwienia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego W 20 Lat Po Uchwaleniu Konstytucji RP. GSP 2018, 699-714.