(1)
Lewna, A. Kompensacyjny Charakter Instytucji Z Art. 46 § 1 k.k. A obowiązek sądu zasądzenia Odsetek Od Dnia wyrządzenia Szkody: Wyrok Sądu Apelacyjnego W Warszawie Z Dnia 5 września 2018 r., II AKa 211 18. GSP 2020, 220-229.