(1)
Plata, A. Międzynarodowa Konferencja Prawa Ochrony Dziedzictwa Kultury „Ratyfikacja I Implementacja Konwencji UNIDROIT Z 1995 Roku. Kolekcje Prywatne: Perspektywa Historyczna I Prawna”, Gdańsk, 6–7 Czerwca 2019 R. GSP 2020, 253-255.