(1)
Wegner, J. . Postępowanie odwoławcze W ogólnym postępowaniu Administracyjnym, Red. M. Bogusz, Gdańsk 2019: T. 1, M. Bąkowski, M. Bogusz, K. Kaszubowski, Odwołanie W ogólnym postępowaniu Administracyjnym. Przebieg postępowania odwoławczego, Ss. 161; T. 2, A. Bochenty: Recenzja. GSP 2020, 245-250.