(1)
Bąkowski, T. Samorząd Terytorialny Jako użyteczny Element Ustrojowy państwa Z Punktu Widzenia Interesu Jednostki. GSP 2020, 9-19.