(1)
Dolnicki, B. Raport O Stanie Gminy (powiatu, województwa). GSP 2020, 20-34.