(1)
Uziębło, P. . 30 Lat Partycypacji mieszkańców W Sprawowaniu władzy W Gminie. GSP 2020, 35-51.