(1)
Bogusz, M. . Niedopuszczalność Skargi Konstytucyjnej Na Akt Prawa Miejscowego O Charakterze Generalno-Konkretnym (miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego): Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego Z Dnia 6 Października 2004 r., SK 42 02. GSP 2020, 144-152.