(1)
Małysa-Sulińska, K. . XIII Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego „Podmiotowość samorządu Terytorialnego. Ustrojowe Gwarancje I granice”, Kraków, 10–11 Października 2019 r.: Sprawozdanie. GSP 2020, 185-189.