(1)
Rytel-Warzocha, A. . Aktualne Problemy władzy sądowniczej W Polsce. GSP 2020, 90-105.